NL FR EN

Reacties van deelnemers

Uitbouw » Reacties van deelnemers


Reacties van deelnemers

Ik heb zaken ontdekt van mezelf en mijn werksituatie waarvan ik het bestaan niet wist.

Eve

De inleefsessie is een absolute meerwaarde in mijn verder bestaan als verpleegkundige.

Francis

 

Ik ben ervan overtuigd dat zowel wij als student als de simulantbewoners vanuit die twee dagen inleefstage geleerd hebben.

Als klas 3e jaars verpleegkunde optie geriatrie hebben we een gans jaar naar dit project toegewerkt om dan tenslotte twee dagen "onze" afdeling draaiende te houden.sTimul vind ik persoonlijk een erg mooi concept. De locatie alleen al is prachtig, en tijdens die twee dagen leer je veel.

Ik ben ervan overtuigd dat zowel wij als student als de simulantbewoners vanuit die twee dagen inleefstage geleerd hebben. Tijdens de reflectie kwam dit toch wel naar voor.Ik ben bij sommige zaken erg gaan stilstaan. Zaken die wij als student vanzelfsprekend zijn gaan overnemen vanuit de verschillende stageplaatsen, maar waar we nu reacties op kregen en ons deed nadenken.sTimul deed me stilstaan bij mijn "zorgen voor", het samenwerken als team, mijn klas op zich waar we elkaar in een nieuwe setting leerden kennen ... en ook zeker bij mezelf als hulpverlener, als mens tot mens !! 

Ann-Sophie

Deze ervaringen opgedaan in sTimul zullen altijd blijven hangen.

Miranda

Wat heel gewoon is voor de verzorgende, wordt heel anders ervaren door de bewoner.

Ik zou dit project zeker aanraden voor iedereen die in de zorgsector werkt. Wat heel gewoon is voor de verzorgende, wordt heel anders ervaren door de bewoner. Het zou erg goed zijn dat de medewerkers zelf ook eens ervaren wat wachten is, wat hulp bij maaltijden krijgen, is, wat hulp bij wassen of gewassen worden is.

Karolien

Sylvie

Els

Het belangrijkste wat je kan doen voor de bewoner zit niet in de grote dingen.

Het belangrijkste wat je kan doen voor de bewoner zit niet in de grote dingen, maar in de kleine, die op zich niet belangrijk lijken, maar dat wel zijn voor de bewoners. Als we proberen om de eigenheid van de bewoners te respecteren en hetgene waar hij/zij voor staat dan staan we al heel ver.

Lieve

Email Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws die sTimul u te melden heeft door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Archief nieuwsbrieven