NL FR EN

Inleefsessies

Uitbouw » Aanbod » Inleefsessies


Inleefsessies

Algemeen

 • Er is een dubbele dimensie:
  • Zorgverleners uit het werkveld krijgen kans zich in te leven in de rol van een zorgontvanger. 
  • Studenten worden de sTimul-zorgverleners.

Doelstelling

Een sessie biedt zorgverleners en studenten de mogelijkheid om inzichten op te doen die verder gaan dan de verfijning van technische vaardigheden. Het gaat er precies om de relatie tussen ontvanger en verlener in een ethisch perspectief te plaatsen en te groeien in het tot stand brengen van een zorgrelatie.

Voorbereiding

sTimul onderscheidt 3 stappen:

 • zorgvuldige selectie vanuit het management: wat wil men bereiken met een deelname, wie van het personeel komt in aanmerking, welke thematiek wil men bespelen?
 • De groep zorgverleners kiezen uit hun dagdagelijkse praktijk werkpunten die ze graag uitvergroot willen evalueren en aanpakken.

 

Een inleefsessie sluit altijd af met een intervisiegesprek. Dat is een gesprek tussen alle deelnemers, begeleiders en een ethisch deskundige. Zo worden de ervaringen geplaatst in een breder kader en worden ook werkpunten geformuleerd die vanaf de volgende werkdag concreet vertaald worden.

Terugkomnamiddag

Een dag om een stand van zaken op te maken: hoe is het gelopen met de werkpunten en zijn er nieuwe knelpunten ontstaan?

Inschrijven?

Bij inschrijving, gelieve het inschrijvingsformulier 2016-2017-inschrijving-NL aan te vullen en te mailen naar zowel vormingouderenzorg@fe-bi.org en naar info@stimul.be en het inschrijvingsformulier simulantzorgontvanger.docx volledig ingevuld terug te mailen naar info@stimul.be

Hieronder vind je alvast een overzicht van de bezetting van de inleefsessies.

Nog vrije inleefsessies:

Inleefsessies in te schrijven via het Sociaal Fonds voor de Rusthuizen & Rust- en verzorgingstehuizen.

29-09-2016
0/8
06-10-2016
2/8
10-10-2016
2/8
27-10-2016
0/8
27-10-2016
0/8
06-11-2016
0/8
14-11-2016
0/8
24-11-2016
0/8
24-11-2016
0/8
01-12-2016
0/8
08-12-2016
0/8
15-12-2016
0/8

Franstalige inleefsessies

17-11-2016
0/8
28-11-2016
0/8

Evaluatie inleefsessies 2013

Rapport Inleefsessies 2013

Download het rapport met de evaluatie van de inleefsessies van 2013

Planning & inschrijven

Wenst u zich in te schrijven als zorg-ontvanger voor een van onze inleefsessies. Bekijk hier de planning van onze inleefsessies

Praktische info

 • In principe kan in elke werkweek een tweedaagse starten op maandag- en donderdagochtend.
 • Er is altijd sprake van 2 partijen: deze worden door sTimul zelf bij elkaar gebracht op basis van diverse aanvragen.
 • Een instelling hoeft niet alle kamers te huren, er kan gecombineerd worden met andere inschrijvingen. Neem contact op met sTimul voor het aantal en de spreiding van deelnemers.
 • sTimul staat open voor specifieke verwachtingen betreffende deze inleefsessies en wil daar op inspelen in zoverre de ethische diepgang niet geraakt wordt.
 • Attest educatief verlof PC 330 is beschikbaar. Neem contact op met sTimul.

Email Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws die sTimul u te melden heeft door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Archief nieuwsbrieven