NL FR EN

Meer over zorgethiek en presentiebenadering

Fundament » Meer over zorgethiek en presentiebenadering


Meer over zorgethiek en presentiebenadering

Eigen publicaties

Publicaties

  • Baart, A., & Grypdonck, M. (2008). Presentie en verpleegkunde. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg. Den Haag: Lemma.
  • Baart, A. (2004). Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma.
  • Van Heijst, A. (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Klement.
  • Baart, A. (2006). Tweespraak, vier gesprekken over het ene goed van presentie. Utrecht: Stichting Presentie & Den Bosch: Actioma.
  • Van Nistelrooy, I. (2008). Basisboek zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen. Heeswijk: Abdij van Berne.
  • Tronto, J. C. (1993). Moral bounderies. A Political Argument for an Ethic of Care. London: Routledge.

Links

Initiatieven

Momenteel zijn er nog geen initiatieven.