NL FR EN

More on care ethics and presence-approach

Concept » More on care ethics and presence-approach


More on care ethics and presence-approach

Maybe you reached this website, because care ethics and presence-approach also cross your working path.

sTimul wants to -besides presentation of its own operation and the actual offer- show you interesting links and information concerning care ethics and presence-approach.

Naturally, you can contact us anytime with a specific question.

Own publications

  • VanLaere, L. & Gastmans, C. (2008). Zorg en normativiteit. Een kijk vanuit het Leuvense personalisme. International Journal in Philosophy and Theology 69 (4), 433-469.
  • VanLaere, L. & Gastmans, C. (2008). To be is to care. Een literatuurstudie van het concept 'zorg' en de implicaties voor verpleegkundige zorg. Ethische perspectieven 18 (2), 203-221.
  • VanLaere, L. & Gastmans, C. (2007). Ethics in Nursing Education: learning to reflect on care practices. Nursing Ethics 14 (6), 758-766.
  • C. Gastmans & L. Vanlaere (2005). Cirkels van zorg. Ethisch omgaan met ouderen. Davidsfonds/Ten Have, Leuven/Baarn.

Publications

  • Baart, A., & Grypdonck, M. (2008). Presentie en verpleegkunde. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg. Den Haag: Lemma.
  • Baart, A. (2004). Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma.
  • Van Heijst, A. (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Klement.
  • Baart, A. (2006). Tweespraak, vier gesprekken over het ene goed van presentie. Utrecht: Stichting Presentie & Den Bosch: Actioma.
  • Van Nistelrooy, I. (2008). Basisboek zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen. Heeswijk: Abdij van Berne.
  • Tronto, J. C. (1993). Moral bounderies. A Political Argument for an Ethic of Care. London: Routledge.

Links 

Initiatives

At this moment, there are no initiatives yet.